TAC Meeting, November 3, 2022

TAC Meeting, August 4, 2022

TAC Meeting, August 4, 2022

TAC Meeting, May 18, 2022

TAC Meeting – April 7, 2022

TAC Meeting – March 3, 2022

TAC Meeting – February 3, 2022

TAC Meeting – January 6, 2022

TAC Meeting – November 4, 2021

TAC Meeting – October 20, 2021